Reglementare normativă

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

Hotărîrea Guvernului nr. 96 din  16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional