Rapoarte

 – Strategia de Dezvoltare Integrată a Raionului Orhei 2016-2020 

 – RAPORTUL auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul unităților administrativ teritoriale din raionul Orhei pe perioada 2014