Direcția Generală Educație

Mustovici Silvia

Șef Direcție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2

Pagina web: http://dits.hellper.net/

E-mail: dgorhei@gmail.com

Telefon de contact: 0235  22748, 0235  22612

Regulament: regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Educaţie

     

     Obiectivul prioritar al Direcției Generale Educație este dezvoltarea unui sistem educaţional raional flexibil şi relevant, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţămînt. Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale, racordat la particularităţile/necesităţile social-economice, demografice şi educaţionale locale.

         Obiective de bază: 

 • Aplicarea legislației și politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației;
 • Modernizarea mecanismelor de responsabilizare administrativă, respectarea principiului de transparență, echitate și profesionalism;
 • Coordonarea domeniilor funcționale de intervenție managerială;
 • Creșterea eficienței cheltuirii banului public investit în educație, astfel încît resursele să fie direcționate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării;
 • Asigurarea accesului la educația timpurie pentru toți copiii în vîrstă preșcolară;
 • Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional în vederea formării unei personalități integre;
 • Eficientizarea procedurilor de organizare și desfășurare a evaluărilor rezultatelor școlare la toate treptele de școlaritate;
 • Asigurarea unui proces educațional de calitate în treapta învățământ liceal;
 • Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin intermediul activităților extradidactice;
 • Sporirea eficienței sistemului educațional;
 • Susținerea cadrelor didactice debutante. Promovarea interesului pentru dezvoltare profesională;
 • Sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copii și tinerii, prin asigurarea unui mediu școlar și protectiv, prin consultarea elevilor și părinților în procesul de luare a deciziilor;
 • Asigurarea de șanse egale la învățătură pentru copii cu CES;

 Date de contact:

Funcția                Nume/Prenume Telefon Serviciu  E-mail
Șef Direcție Mustovici Silvia 22748 dgorhei@gmail.com
Șef adjunct DGE Nartea Aliona 22954
Serviciul resurse umane     
Specialist principal Grosu Claudia 24743
Secția Politici educaționale și management
Șef secție Agafian Rodica 23509 agafianr@gmail.com
Specialist principal Rojcov Claudia 32090 crojcov@gmail.com
Specialist principal Railean Lidia 20752 lidiarailean80@gmail.com
Specialist principal Lozinschi Silvia 20752 silvialozinschi@yahoo.com
Specialist superior Covaș Oltea 23509
Secția Management al curriculumului și formare profesională continuă
șef secție Macarov Silvia 20362 silviamacarov@yahoo.com
specialist principal Botnaru Tamara 23509 prescolarorhei@gmail.com
specialist principal Prisacari Stepanida stepanidaprisacari@gmail.com
specialist principal Jioară Mariana 24743
specialist principal Raileanu Lilia 24743
specialist principal Stan Nelea 20362
specialist coordonator Obadă Maria 20752
specialist coordonator Voinov Iurie voinoviurie@yahoo.com
specialist Zara Mihai 20752
Serviciul management economico – financiar și al patrimoniului
specialist principal Bordian Teodor 32092
Serviciul administrativ – auxiliar
secretar – administrativ Constantinov Ludmila 22612
conducător auto Robu Valerian
conducător auto Godoroja Constantin
Servicii pe lîngă Direcția Generală Educație:
Servicul de asistență psihopedagogică (adresă: str. V. Mahu 160, or. Orhei)
Director Ivanov Ana 22982
Contabilitatea centralizată
Contabil Cupcea Angela 24787
Contabil Zota Ludmila 24780 ludmila_zota@yahoo.com
Contabil Galatîr Rodica 21301
Centrul Tinerilor Tehnicieni (adresă: str. V. Mahu 91, or. Orhei)
Director Veaceslav Sircovschi 32487

069205689

Centrul de Creație a Copiilor (adresă: str. V. Mahu 156, or. Orhei)
Director Ilieș Zinaida 22236

068146757

cccorhei@gmail.com
Centrul Tinerior Naturaliști (adresă: str. V. Mahu 120, or. Orhei)
Director Iațco Veronica 24511

079686737

Centrul pentru Tineret (adresă: str. V. Mahu 120, or. Orhei)
Director Corina Erhan 21423

079031378

centrul.de.tineret@gmail.com
Tabara de odihnă „Miorița” s. Ivancea
Director Bronicean Silvia 94522

069205175