Direcția Finanțe

Galina Colun

Galina Colun,

Şef Direcţie

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2

Telefon de contact: 0235 32244, 0235 22848

RegulamentRegulamentul Direcției Finanțe

    Direcţia Finanţe este o subdiviziune a Consiliului Raional Orhei, care activează sub conducerea Preşedintelui raionului.

    În activitatea sa Direcţia Finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărârile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de Regulamentul Direcţiei Finanţe aprobat prin decizia Consiliului Raional Orhei.

Date de contact:

 Funcția Nume/Prenume            Telefon Serviciu E-mail
 Șef Direcție Colun Galina 32244 galinacolun@gmail.com
Secția elaborarea și administrarea bugetului
Șef adjunct/șef secție Popescu Maria 24455 mariapopescu15@gmail.com
Specialist principal Catrinescu Galina 24455 dgforhei.catrinescu.galina@gmail.com
Specialist principal Cebotari Svetlana 32837 dgforhei.cebotari.svetlana@gmail.com
Specialist principal Croitoru Aurelia 22235 dgforhei.croitoru.aurelia@gmail.com
Specialist superior Stratulat Parascovia 22235 dgforhei.stratulat.parascovia@gmail.com
Specialist superior Coban Tatiana 22235 dgforhei.coban.tatiana@gmail.com
Specialist Negară Svetlana 32837 dgforhei.negara.svetlana@gmail.com
Secția contabilitate bugetară
Șef secție/contabil șef Bejan Silvia 24201 dgforhei.bejan.silvia@gmail.com
Specialist principal Cociug Maria 33307 dgforhei.cociug.maria@gmail.com
Specialist superior Stăvilă Rodica 24201 dgforhei.stavila.rodica@gmail.com
Serviciu administrativ – auxiliar
Secretar – dactilograf Burovscaia Natalia 22848
Șofer Caisîn Sergiu