Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Ion Racu

Ion Racu,

Șef Direcție

Adresa: or. Orhei, str-la Maxim Gorki, 13

Telefon de contact: 0235 23715, 076700508

E-mail: daspforhei@gmail.com

Regulament: Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei Orhei

      Activitatea Direcţiei este axată pe realizarea Programului de activitate, Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin Decizia Consiliului Raional Orhei Nr.1/9 din 26 februarie 2009, hotărârilor Guvernului, ordinelor, instrucţiunilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, deciziilor Consiliului raional, care au fost îndreptate spre acţiuni concrete în vederea protecţiei sociale a categoriilor social dezavantajate ale populaţiei, precum şi crearea condiţiilor favorabile de muncă şi asigurarea activităţii normale a Direcţiei.
    Obiectivul de bază al Direcţiei îl constituie promovarea politicii de stat de protecţie socială a persoanelor şi familiilor defavorizate la nivel local şi are drept scop orientarea măsurilor politice şi socio-economice întru asigurarea posibilităţilor egale tuturor membrilor societăţii.
Actualul sistem de asistenţă socială reprezintă două compartimente din punct de vedere structural: servicii sociale, prestaţii sociale.

Date de contact:

Funcția                         Nume/Prenume Telefon Serviciu
Șef adjunct Iurcu Elisaveta 32171
Șef secție DASPF Tocari Silvia 32171
Specialist principal Lungu Irina 20349
Contabil -șef Baciu Eleonora 20323
Specialist principal 23521
Specialist superior Morari Igor 23715
Specialist superior Chetrari Svetlana 23521
Specialist Șeremet Natalia 23715
Specialist Smochina Aliona 23372
Subdiviziuni:

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Funcția                         Nume/Prenume Telefon Serviciu
Șef al serviciului Negruță Tatiana 24223
Șef al serviciului Vieru Elena 24223

Serviciul protezare şi ortopedie

Funcția                         Nume/Prenume Telefon serviciu
Felcer-ortoped Agachi Domnica 24223

Centrul de asistenţă socială a copilului şi familiei

Funcția                          Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager Asistență

Parentală Profesionistă

Ghizdaru Victoria 20345
Manager Asistență

Parentală Profesionistă

Mașnic Ana 20345
Asistent social Cenușă Sofia 24223
Asistent social Cotelea Ghiorg 24223

Serviciul  „Respiro”

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager  Gavriliuc Elena 20345

Serviciul „Echipa mobilă”

Funcția Nume/Prenume     Telefon Serviciu   
Manager  „Echipa Mobilă” Railean Mariana 20345
Asistent social Tanasevici Violina 20345
Psiholog Monu Grigore 20345
Kinoterapeut/Logoped Mazur Olesea 20345

Centrul de plasament temporar pentru persoanele în etate şi cu dizabilităţi  „Casa Noastră” din satul  Susleni

 

Funcția                          Nume/Prenume Telefon Serviciu
Director Platon Ecaterina 46188

  

Contabilitatea centralizată

Funcția                          Nume/Prenume Telefon Serviciu
Contabil  Baciu Eleonora 20323
Contabil  Darienco Ecaterina 20323
Contabil  Ciorbă Violeta 20323
Contabil  Voloşciuc Ala 20323

Serviciul  „Asistenţă personală”

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager Ceban Dumitru 24874

Serviciul Social  „Casa Comunitară” din satul Mitoc

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager  Roşca  Angela  92-1-51

Serviciul Social  „Locuință Protejată” din or.  Orhei

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager  Digori Ion  25-6-25

Centrul Comunitar Multifuncțional „Generația Pro” din satul Peresecina

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager Codrean Lucia 93909

Centrul Comunitar Multifuncțional „Arca Lui Noe” din satul Isacova

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager Costin Rodica 40508

Centrul Comunitar Multifuncțional „Universul” din satul Piatra

Funcția                           Nume/Prenume Telefon Serviciu
Manager Leca Sergiu 58491

Serviciul de asistenţă socială comunitară

Funcția  Nume/Prenume Telefon 
Șef al serviciului Railean Maria 23521
Primăria                                        Funcția                               Nume/Prenume Telefon   
Orhei Asistent social comunitar Lazari Valentina 20297
Morari Ala
Ungureanu Daniela
Muntean Aurora
Badicica Victoria
Berezlogi (Hîjdieni) Asistent social comunitar Giorghița Oxana 93784
Bieşti (Sl.Hodoroja, Cigoreni) Asistent social comunitar Ursachi Nadejda 45238
Bolohani Asistent social comunitar Demerji Inga 40254
Brăviceni Asistent social comunitar Mațencu Nadejda 51238
Bulăieşti Asistent social comunitar Pletos Maria 92238
Chiperceni (Voroteţ, Andreevca) Asistent social comunitar Turea Tatiana 75331
Ciocîlteni Asistent social comunitar Lungu Natalia 52385
Clişova Asistent social comunitar Gherciu Maria 52974
Crihana Asistent social comunitar Ceban Maria 69236
Cucuruzeni (Ocniţa-Răzeşi) Asistent social comunitar Macari Tamara 66236

66247

Donici Asistent social comunitar Lupu Larisa 73518
Ghetlova (Hulboaca,Noroceni) Asistent social comunitar Mocan Mariana 61113
Isacova Asistent social comunitar Costin Maria 40673
Ivancea (Brăneşti,Furceni) Asistent social comunitar Gașper Natalia

Ciumac Olga

43293
Jora de Mijloc (Lopatna) Asistent social comunitar Vidrasco Ecaterina 55201
Mălăieşti (Tîrzieni) Asistent social comunitar Pîrnău Iuliana 51632
Mitoc Asistent social comunitar Băietrău Nina 93336
Mîrzeşti (Mîrzaci)  Asistent social comunitar  Petrașco Galina 63415

63414

Morozeni (Breanova) Asistent social comunitar Calapod Aurelia 57300
Neculăieuca Asistent social comunitar Prodan Ana 60238
Pelivan (Cişmea) Asistent social comunitar Ceban Liuba 68139
Peresecina Asistent social comunitar Gaiduc Galina

Balițchi Ana

47341
Piatra Asistent social comunitar Guțu Elena 58238
Podgoreni Asistent social comunitar Rusu Ludmila 50240
Pohorniceni Asistent social comunitar Ignat Zinaida 57681
Pohrebeni (Şarcani, Izvoare) Asistent social comunitar Codrean Valentina 65238
Puţintei (Vîprova,Dîşcova) Asistent social comunitar Ungureanu Liuba 61634
Sămănanca Asistent social comunitar Blanari Tamara 54370
Selişte (Lucaşeuca,Mana) Asistent social comunitar Terus Maria 44371
Step-Soci (Budăi) Asistent social comunitar Plăcintă Doina 48229
Susleni Asistent social comunitar Gorea Marina 46240
Teleșeu Asistent social comunitar Blanari Tatiana 54370
Trebujeni (Butuceni, Morovaia) Asistent social comunitar Bujor Mihaela 56036

56900

Vatici (Tabara,Curchi) Asistent social comunitar Negru Georgeta 59050

59187

59036

Vîşcăuţi Asistent social comunitar Bejan Aurelia 67238
Zahoreni Asistent social comunitar Gînsari Aurelia 50519
Zorile (Ustea) Asistent social comunitar Coșelic Veronica 69536