Simbolurile Raionului

Regiunea Orheiului. în diferite perioade istorice, a avut statut de târg, plasă, ținut, județ și raion fiind teritoriu de hotar. Această poziție strategică pentru securitatea și integritatea statului a adus regiunii, de-a lungul timpului beneficii și înlesniri dar și numeroase pierderi umane și materiale. Izvoarele istorice ne relatează despre faptul că acest regim de graniță a presupus existența unui numeros corp administrativ, dar îndeosebi militar, menit să apere hotarele statului de la invaziile străinilor.

Din aceleași izvoare istorice este cunoscut faptul că, la 1679, târgul Orhei deținea o pecete ca  simbol reprezentativ al așezării. Istoricii îl descriu ca având forma unei circumferințe cu  reprezentare epigrafică a unui patruped în centru, ca dovadă a bogații ținutului în herghelii de cai.

Inițial, simbolul județului Orhei a fost cuprins în sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei, în perioada 1806-1812. Din păcate, aceste reprezentări nu sunt însoțite de legendă, fapt ce face imposibilă identificarea simbolului ca atare.

Divanul Cnejiei Moldovei 1807

Informații confirmate prin acte administrative despre simbolul județului Orhei le găsim în perioada modernă, atunci când, după elaborarea schiței stemei și descrierii ei, aceasta fost examinată de Guvernatorul plenipotențiar al Basarabiei și înaintată spre aprobare la Sankt Petersburg în ”Culegerea Completă a Legilor Imperiului Rus” sub numărul 232 din 2 aprilie 1826.  Stema aprobată reprezenta imaginea unui arbore pe un câmp albastru. Arborele a fost ales ca simbol din considerentul că suprafețe întinse de păduri străbăteau teritoriul județului Orhei.

Stema_Orhei Imperiul Tarist

După Primul Război Mondial și înfăptuirea Marii Uniri din 1918, o comisie de specialiști cu autoritate heraldică care a activat pe lângă Ministerul de Interne al României, în perioada 1921-1939, străduind să respecte tradiția, totodată rectificând vechea stemă a județului a propus simbolul compus din: scut având fond roșu, despicat; în primul cartier era reprezentat un stejar dezrădăcinat, de aur iar în cartierul al doilea – o coasă de argint. Această stema simboliza bătrânii Codri ai Orheiului, rădăcinile adânci ale neamului românesc pe aceste meleaguri, pe de o parte, și pe de alta – bogăția în fânețe. Stema județului Orhei aprobată prin decretul regal nr. 2079 a fost reprezentativă pentru localitate pe tot parcursul secolului XX.

Stema Orhei perioada interbelica

Prin decizia nr. 9/23 din 29.07.2004 „Cu privire la aprobarea simbolicii raionului (stema și drapelul)” a Consiliului raional Orhei, au fost aprobate stema și drapelul raionului Orhei. Stema aprobată în mare parte a păstrat elementele stemei din perioada anterioară – scut roșu, despicat, cu un stejar dezrădăcinat de aur în primul cartier și o coasă de argint cu lama spre dreapta în al doilea cartier, timbrat de o coroană murală de aur cu trei fleuroane vizibile și două perle intercalate. Stema evocă bătrânii codri ai orheiului și bogăția raionului în fânețe.

Stema_Orhei-m

 Drapelul reprezintă o pânză dreptunghiulară (2×3) verde-deschisă, având în centru stema raionului.

Drapel raion Orhei

Prin decizia nr. 3/8 din 25.06.2009 „Cu privire la Imnul raionului Orhei” a Consiliului raional Orhei, a fost aprobat ăn calitate de imn al raionului Orhei cântecul „Slăvit fie veșnic Orhei”,  versuri și muzică de Vasile Bajan. De asemenea a fost aprobat și Regulamentul privind intonarea Imnului raionului Orhei.

Slăvit fie veşnic Orhei!

Născut în vremuri bătrâne

Din inima neamului drag,

Din floarea slovei latine

Crescută pe-acest meleag,

El trece falnic prin lume

În haine ţesute de zei,

Şi gloria cântă-al său nume,

Slăvit fie veşnic Orhei!

Refren:

Orhei, Orhei – cel mai scump şi frumos paradis,

Orhei, Orhei – leagănul unui dor necuprins,

El ne-a dat trecut şi un început

Să avem un viitor,

El ne dă prezent şi un testament

Ca să-i fim moştenitori.

Izvor de sfântă credinţă

La Curchi arde-n sfeşnic mereu,

Şi-o cruce de pocăinţă

Zideşte neamului său.

Vasile Lupu veghează

Istoria scrisă-n condei,

Cuvântul prin el luminează,

Slăvit fie veşnic Orhei!

 Refren:

 Se-nalţă Codrul în zare

Din daco-roman legământ,

El ca un scut la hotare

Păzeşte acest pământ.

Bogat e Răutu-n valuri,

Ce-şi deapănă anii prin văi,

El curge spre mari idealuri

Slăvit fie veşnic Orhei!

Refren: